Usługi dodatkowe

  • projektowanie dokumentacji wewnętrznej ( regulaminy pracy,wynagradzania, ZFŚS, organizacyjny, HACCP ),
  • audyty procesów kadrowo-płacowych, teczek osobowych u klienta,
  • audyty procesów finansowo-księgowych,
  • kompleksowa obsługa podmiotów rozpoczynających działalność (doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania, wyboru PKD, rejestracji w KRS lub CEIDG i ZUS ),
  • doradztwo w zakresie usług ubezpieczeniowych,
  • archiwizowanie dokumentacji firmowej,
  • przechowywanie dokumentacji archiwalnej oraz jej niszczenie z upływem terminu przechowywania,