Outsorcing Usług Płacowych

  • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminów wynagradzania obowiazujących w danej firmie,
  • naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy z powodu choroby i macierzyństwa,
  • naliczanie należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich),
  • naliczanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z uwzględnieniem specyfiki ich naliczania,
  • sporządzanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych DRA, RCA, RSA, RZA, RMUA,
  • sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń,
  • sporządzanie deklaracji rocznych PIT4R, PIT 8R,
  • sporządzanie wniosków o wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zarówno z firm otwartego rynku, jak i ZPCHR, obsługa systemu SOD,
  • naliczanie oraz dokonywanie potrąceń komorniczych; korespondencja z komornikami oraz innymi organami uprawnionymi do dokonywania zajęć wynagrodzenia,
  • sporządzanie dla pracowników rocznych informacji o dochodach (PIT11, PIT40, IFT1R).