FAQ

1. Co to jest outsourcing?

Outsourcing to budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki zewnętrznym zasobom i kompetencjom.
To istota współczesnej ekonomii.

2. Jakie są zalety outsourcingu ?

Optymalizacja kosztów poprzez zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym obsługi wybranych procesów koniecznych dla funkcjonowania firmy.

3. Jakie korzyści dla przedsiębiorstwa wynikają z outsourcingu?

 • Redukcja kosztów,
 • Koncentracja na kluczowej działalności (wyraźniejsza specjalizacja firmy),
 • Uwolnienie zasobów do innych zadań,
 • Dostęp do nowych technologii,
 • Podniesienie jakości usług/produktów,
 • Odciążenie firmy z konieczności rozwijania know-how w dziedzinie nie będącej jej kluczową kompetencją,
 • Poprawa potencjału konkurencyjnego,
 • Większa efektywność wewnętrznych komórek organizacyjnych,
 • Zwiększenie elastyczności,
 • Dostęp do wiedzy usługodawcy outsourcingowego z różnych dziedzin,
 • Wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów bez potrzeby tworzenia dodatkowych etatów,
 • Świeże spojrzenie na rozwiązania stosowane przez firmę.

4. Jakie są zalety outsourcingu dla małych, średnich i dużych firm?

Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa
 • Szybsza i bardziej efektywna realizacja koncepcji biznesowej,
 • Oszczędność czasu,
 • Szybki dostęp do know-how ( IT, księgowość, systemy zarządzania sprzedażą, systemy zakupowe itp. )
 • skupienie się na podstawowej działalności i budowanie konkurencyjności firmy,
 • możliwość poszukiwania nowych obszarów i rynków zbytów,
 • dostęp do innowacyjnych rozwiązań.
 • Oszczędności ( efekt skali ),
 • Uwolnienie zasobów,
 • Podniesienie jakości produktu/usługi.

5. Czy z outsourcingu mogą korzystać organizacje sektora publicznego i prywatnego ?

W wielu krajach (np. Irlandia, Nowa Zelandia) sektor publiczny z powodzeniem korzysta ze wsparcia zewnętrznych specjalistów w obszarze finansów i księgowości, kadr i płac, IT, ochrony, czynności porządkowych itd. Outsourcing w sektorze publicznym pozwala:

 • zredukować koszty,
 • zminimalizować problem dublowania zadań i stanowisk,
 • zoptymalizować strukturę organizacji,
 • poprawić efektywność i podnieść jakość świadczonych usług,
 • zwiększyć poziom innowacyjności, dzięki dostępowi do nowych technologii i zaawansowanych rozwiązań,
 • poprawić konkurencyjność jednostek sektora publicznego na wolnym rynku.

6. Kiedy jest najlepszy moment na outsourcing?

 • Kryzys, spowolnienie gospodarcze i konieczność restrukturyzacji przedsiębiorstwa – dobry moment na optymalizowanie biznesu poprzez outsourcing
 • Wielkość, etap rozwoju ani sektor działalności nie mają większego znaczenia przy decyzji dotyczącej outsourcingu,
 • Outsourcing to elastyczne rozwiązanie, które dopasowywane jest indywidualnie do klienta, jego potrzeb, skali działalności i tempa rozwoju.