Dlaczego My?

Nasza współpraca da Państwu wymierne korzyści:

KOMPLEKSOWO zabezpieczamy Państwu usługi gwarantujące funkcjonowanie zgodnie z oczekiwaniami, obowiązującym ustawodawstwem, maksymalnie ograniczonymi kosztami oraz podziałem kompetencji. Bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo i pełną kontrolę. Współpraca z nami zaoszczędzi Państwu sporo czasu i nerwów.

DOSTOSOWUJEMY zlecone nam obszary działalności do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw oraz obniżamy koszty poprzez standaryzację usług.

ZAPEWNIAMY terminowe, bezpieczne i efektywne funkcjonowanie zleconych nam obszarów działałności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

GWARANTUJEMY wykwalifikowany zespół księgowych, kadrowców, doradców i prawników z gruntowną wiedzą i szerokim doświadczeniem.

CHRONIMY Państwa dane poprzez stosowanie najlepszych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych (dane zabezpieczone w dwóch niezależnych miejscach).

OBNIŻAMY koszty dzięki zmniejszeniu ilości etatów.

ODDAJEMY Państwu do użytku system informatyczny, gdzie można śledzić, za pośrednictwem specjalnego interfejsu użytkownika, załatwione sprawy w swojej firmie.

NAJLEPSI SPECJALISCI są do Państwa dyspozycji.

Każdy Klient traktowany jest przez nas indywidualnie, gwarantujemy zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji i danych, zarówno w czasie współpracy jak i po jej zakończeniu.

Korzyści dla naszych Klientów:
Koncentracja na podstawowym kierunku działalności (tzw. core business).
Outsourcing pozwala na koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach Państwa firmy. My, w Państwa imieniu, będziemy realizować powierzone zadania, śledzić zmiany w przepisach, nadzorować obieg dokumentów, aktualizować oprogramowanie, stosownie do zmieniających się przepisów prawa i Państwa wymagań oraz tworzyć raporty i dostarczać niezbędne informacje wspomagające zarządzanie.
Obniżanie kosztów
Outcoursing, w porównaniu z kosztami utrzymania pracowników jest rozwiązaniem zdecydowanie tańszym. Zatrudnienie pracownika to wynagrodzenie, obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, urlopy, koszty ponoszone w związku z jego chorobą, koszty obowiązkowych szkoleń i organizacji zastępstwa na czas jego nieobecności oraz koszty utrzymania stanowiska pracy. Powierzając te zadania naszej firmie unikacie Państwo tych wszystkich problemów. To my zapewniamy realizację usług przez wysoko wykwalifikowane i doświadczone osoby.
Odpowiedzialność i podział ryzyka
Bierzemy pełną odpowiedzialność za realizację usług. Nasi specjaliści przejmują na siebie konieczność wyjaśniania spraw podatkowych, prawnych, administracyjnych. Reagujemy szybko i kompetentnie. Odciążamy Klientów od konieczności zatrudniania rzesz specjalistów, którzy z reguły posiadają ograniczone kompetencje i odpowiedzialność. Oddanie nam odpowiedzialności szybko zwiększy poczucie Państwa bezpieczeństwa.
Tajemnica poufnych informacji
Wysokość wynagrodzeń w firmie czy dokumentów związanych z ponoszonymi kosztami, zawieranymi umowami i planowanymi inwestycjami to często informacje wrażliwe, do których dostęp mają pracownicy z racji pełnionych obowiązków. Proponujemy powierzenie obiegu dokumentów naszym specjalistom - wszystkie poziomy bezpieczeństwa danych będzie ściśle określać, dostosowana do typu współpracy, umowa.