„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”
Henry Ford, 1923 r.

Szanowni Państwo!

Wszyscy przedsiębiorcy, planując strategię zarządzania swoją firmą, starają się wybierać najbardziej funkcjonalne, nowoczesne, sprawne oraz przede wszystkim, opłacalne rozwiązania. Mało jest jednak narzędzi do sprawdzania, czy wdrożony sposób zarządzania mógłby być jeszcze bardziej efektywny.

My mamy takie narzędzie – proponujemy Państwu błyskawiczną analizę kosztów funkcjonowania firmy w oparciu o proponowaną przez nas metodę outsourcingu usług.

Świadczymy usługi w zakresie outsourcingu finansowo-ksiegowego, kadrowo-płacowego oraz administracyjnego. Naszym zadaniem jest zajęcie się najbardziej kosztotwórczymi i absorbującymi obszarami działalności firmy i zapewnienie Państwu komfortu skupienia się na kluczowych działaniach przedsiębiorstwa.

Co przemawia za taką formą prowadzenia firmy?

Tańsze rozwiązanie: w każdym zestawieniu porównawczym kosztów powierzenie usług na zewnątrz jest tańsze, niż wykonywanie zleconych czynności przez wewnętrzne jednostki organizacyjne przedsiębiorcy.

Europejski standard: w Europie poziom oszczędnosci wsród firm wykorzystujących outsourcing wynosi aż 40%! Badania wskazują, że podobny poziom będą uzyskiwać firmy w Polsce.

Minimalizacja zakupów: zdecydowana zaletą outsourcingu jest uwolnienie Państwa przedsiębiorstwa od wielu kosztów takich jak np. zakup komputerów, programów, obsługi prawnej, szkoleń w zakresie nieustannie zmieniających się przepisów prawa, prowadzenia uciążliwej dokumentacji i wypełniania czasochłonnych formalności w urzędach.

Archiwizacja dokumentów i danych: tworzenie dokumentacji niesie za sobą obowiązek jej przechowywania, (np. akt osobowych przez okres 50 lat), w sposób nie zagrażajacy jej uszkodzeniu lub zniszczeniu. Wymogi te generują dla przedsiębiorców niemałe koszty związane z zabezpieczeniem odpowiednich warunków lokalowych oraz koniecznoscią zaangażowania zasobów ludzkich i finansowych.

Poufność: poufność i bezpieczeństwo danych firmowych zgodne z wymogami prawa. Powierzając nam czynności obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej czy administracyjnej macie Państwo pewność, że dane będą chronione, przechowywane zgodnie z prawem i dostępne tylko dla Was, bądź wyznaczonych przez Was osób.

Gwarantujemy Państwu usługę wykonywaną przez wyspecjalizowany i doświadczony w poszczególnych dziedzinach zespół. Naszą dewizą jest sprostanie zróżnicowanym wymaganiom i oczekiwaniom naszych Klientów i nieustanna praca nad wysoką jakością naszych usług.

Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja to wymierna korzyść dla Państwa firmy.